Contact

Bestuur Eurychoros
Voorzitter: Wim de Kleine
Secretaris: Corrie Groen
Penningmeester: Simon de Kleine
Algemeen lid: Tom Harmsen
Leontine van Keeken
Ine Hendriks
E-mail: eurychoros@gmail.com