Agenda

Datum: Locatie: Activiteit:
4 sept Brinkenhoes Jubileum-startavond voor leden.
11, 18 en 25 sept Brinkenhoes Gratis proeflessen tussen 19 en 19.45 uur.
22-24 sept Mepperdennen Jubileumweekend 7e lustrum Eurychoros
6 nov Brinkenhoes Thema avond: voormalig Joegoslavie. (datum onder voorbehoud)
7 apr '18 Beetsterzwaag Groot Bal Noord